10 käskyä Sipilän hallitukselle

* Terveydenhuollon kaupallistaminen sisältää valtavasti ennustamattomia riskejä. Hyvinvointivaltio pitää pääosan tuotannostaan omissa käsissä.
* Suomen tuleva hyvinvointi rakennetaan vahvan koulutuksen ja sivistyksen varaan. Koulutus ei ole menoerä vaan investointi.
* Vanhuus ei ole sairaus. Ihmisarvoinen vanhuus on taattava kaikille mm. niin, että eläketulot kasvaisivat samaan tahtiin palkansaajien kanssa.
* Yritystoiminnan edellytyksiä parannetaan liiallista sääntelyä purkamalla ja laskemalla arvonlisäveroa. Myös panostus luovaan talouteen tuo tulevaisuudessa suomalaisille töitä.
* Yksinäisyydestä on tullut uusi yhteiskuntamme “kansantauti”. Yhteisöllisyyden ja henkisen hyvinvoinnin vahvistaminen on yksi tämän hallituksen tärkeimmistä tehtävistä.
* Tuloerot ovat viime vuosina kasvaneet Suomessa huimasti ja tiedot varallisuuden kerääntymisestä ovat heikot. Sen vuoksi varallisuusvero on palautettava viipymättä.
* Nuorisotakuun toteutumisen eteen on panostettava ankarasti tämänkin hallituksen aikana. Yksi syrjäytynyt nuori maksaa yhteiskunnalle n. 1,3 miljoonaa euroa.
* Jokainen kansankunta tarvitsee juuret ja siivet. Panostusta kulttuuriin on jatkossa lisättävä. Kun sota-aikana Winston Churchilliltä kysyttiin, voisiko kulttuurista säästää, hän vastasi:” Mitä me sitten puolustaisimme?”
* Sivistysvaltio perustuu vahvoille humanistisille arvoille, johon kuuluvat sananvapaus, tasa-arvo ja demokratia. Tämän hallituskauden aikana laki tasa-arvoisesta avioliitosta tulee saada voimaan. Lisäksi miesten ja naisten palkkaerojen kaventamiseksi on tehtävä kaikki voitava.
* Ihminen on luotu viljelemään ja varjelemaan luontoa. Tulevaisuuden painostus pitäisi olla varjelun puolella. Koskiensuojelulakia ei saa avata.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.