Arvot ja asenteet

Vuonna 1928 Ruotsin sosialidemokraattien voimahahmo Per Albin Hansson määritteli kansankodin näin:” Kodin perustana ovat yhteenkuuluvuus ja yhteyden tunne. Hyvä koti ei tunne etuoikeutettuja eikä syrjittyjä, ei suosikkeja eikä lapsipuolia. Siellä toista ei katsota vähätellen, siellä kukaan ei yritä hankkia itselleen etua toisen kustannuksella. Vahva ei sorra tai riistä heikkoa. Hyvässä kodissa vallitsevat tasa-arvo, huolenpito, yhteistyö ja auttavaisuus.”

Vuoden 2017 hyvinvointi-Suomi 2.0 rakentuu edelleen näille arvoille. Raha voi loppua, mutta oikeudenmukaisuutta riittää loputtomiin!

Tässä vielä terveiset pääministeri Sipilälle: Ei vaadi erityistä rohkeutta tai taitoa leikata kaikkein köyhimmiltä. Paljon suurempaa rohkeutta on pitää vaikeina aikoina kaikki mukana.