Oulun vedenhankinta nielee aikaa ja rahaa

Kaupungin yksi tärkeimmistä tehtävistä on tarjota asukkailleen laadukasta vettä. Oulun kantakaupungin asukkaat ovat jo vuosikymmeniä olleet vain Oulujoen pintaveden varassa. Maa- ja metsätalousministeriö sekä Pohjois-Pohjaanmaan ELY-keskus ovat eri yhteyksissä vaatineet, että Oulun tulee varmistaa lähitulevaisuudessa vedenhankintansa kahdesta eri lähteestä. Olennaista on, että vesihuolto tulee turvata kaikissa tilanteissa.

Oulun kaupunki on selvittänyt yli 50 eri tutkimuksella vedenhankintaansa jo 1990-luvun alkupuolelta asti. Pääasiassa on tutkittu Viinivaaran alueen pohjavesialuetta. Koska Vaasan hallinto-oikeus ei myöntänyt lupaa pääjärjestelmän laajaan pohjaveden ottoon Viinivaaran alueella, Oulun vesi on laatinut mallin, jossa Viinivaaran alueen vedenottoa pienennettäisiin huomattavasti noin kolmasosaan alkuperäisestä. Lisäksi suunnitelmat ovat tarkentuneet nimenomaan varavesijärjestelmäksi. Näin Kiiminjoen Natura-alueen luontoarvoja voidaan kunnioittaa merkittävästi paremmin.

Oulun yliosto toteutti vuoden 2014 aikana riippumattoman tutkimuksen Oulun vedenhankinnan toteuttamiseksi. Tutkimuksen mukaan Viinivaara on taloudellisesti ja veden laadun näkökulmasta paras vaihtoehto kanta-Oulun varavesijärjestelmäksi. Kaupunginhallitus vaati kuitenkin päätöksessään 13.10. lähinnä keskustan, vasemmistoliiton ja vihreiden äänillä, että Yli-Iin aluetta tutkitaan vielä lisää ennen lopullisen päätöksen tekemistä. Tämä viivästyttää hanketta vähintään 3 vuodella. Lisäksi uusi tutkimus vaatii vähintään 3 miljoonan lisäyksen vuosille 2015-16 Oulun veden talousarvioon.

Kysymmekin, onko tässä kaupungin taloustilanteessa, jossa esim. perusopetus on uhattuna, enää viisasta tutkia muita pohjavesilähteitä varsinkin, kun laadukkaampaa ja edullisempaa vettä ei lähialueilla ole tarjolla? Mistä keskusta, vasemmistoliitto ja vihreät aikovat ottaa puuttuvat kolme miljoonaa jo ennestäänkin miinusmerkkisestä kaupungin talousarviosta?
Lisäksi kysymme, tarjoavatko kalliit uudet tutkimukset sellaista tietoa, joka helpottaa päätöksentekoa vuoden 2016 lopussa?

Kaupungin päättäjien on mielestämme velvollisuus tehdä riittävän tiedon perusteella kaupunkilaisten kannalta tärkeitä ja turvallisuutta parantavia päätöksiä mahdollisimman tehokkaasti. Oulun vedenhankintaa on mielestämme tutkittu riittävästi, jopa liikaakin, hyvän päätöksen tekemiseksi.

IMG_0102.JPG

Comments

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.