Arvot ja asenteet

Vuonna 1928 Ruotsin sosialidemokraattien voimahahmo Per Albin Hansson määritteli kansankodin näin:” Kodin perustana ovat yhteenkuuluvuus ja yhteyden tunne. Hyvä koti ei tunne etuoikeutettuja eikä syrjittyjä, ei suosikkeja eikä lapsipuolia. Siellä toista ei katsota vähätellen, siellä kukaan ei yritä hankkia itselleen etua toisen kustannuksella. Vahva ei sorra tai riistä heikkoa. Hyvässä kodissa vallitsevat tasa-arvo, huolenpito, yhteistyö ja auttavaisuus.”

Vuoden 2023 hyvinvointi-Suomi 2.0 rakentuu edelleen näille arvoille. Raha voi loppua, mutta oikeudenmukaisuutta riittää loputtomiin!

Uskon, että säästäminen on hyve, muttei elinkeino. Ei vaadi erityistä rohkeutta leikata kaikkein köyhimmiltä. Paljon suurempaa rohkeutta on pitää vaikeina aikoina kaikki mukana.